Information till fastighetsägare

Som ägare till en hyresfastighet eller styrelseledamot i en bostadsrättförening kan det ofta vara svårt att förstå alla de byggtekniska termer och den prestanda som utlovas av produkter på marknaden. Inte minst gäller detta för hydrofoberande fasadimpregneringar. Därför erbjuder vi er ett gratis web-seminarium där vi får chansen att förklara hur våra produkter fungerar och ni kan ställa alla frågor ni önskar.

Bakgrund

Jag var under många år först kassör och senare ordförande i en bostadsrättsförening i centrala Göteborg. Då vår fasad skulle renoveras i mitten på 2000-talet började vi i styrelsen diskutera om vi skulle göra en extra åtgärd för att skydda fasaden mot framtida skador. Detta då vi hade typiska fuktrelaterade skador i form av frostsprängt tegel och korrosionssprängnigar i betongband. Som enda tekniker i styrelsen vid denna tidpunkt (disputerad civilingenjör i Kemiteknik från Chalmers) föll detta uppdrag på mitt bord.

Det första jag gjorde var att kontakta alla tillverkare av fasadhydrofoberingar jag kunde hitta för att höra mer om deras produkter. Många stora företag skickade glassiga broschyrer, men när man väl började ställa tekniska frågor visade det sig att de egentligen inte hade en aning om vad det är de säljer. Kanske inte så konstigt då hydrofoberingarna bara är en liten produkt i dessa stora företags fasad-system. De få företag som gav vettiga svar var de mindre företagen som specialiserat sig just på fasadimpregnering. Av dessa företag stack NSIAB (Nordisk Stenimpregnering AB) ut som nummer ett. Det hela slutade med att vi 2005 impregnerade fasaden med Stenimpregnering C2 och att jag blev involverad i produktutveckling för NSIAB.

Jag vet alltså hur komplicerat det kan vara för en fastighetsägare att få tag i vettig information för att kunna sätta sig in i hur en fasadimpregnering fungerar. Just därför har vi tagit fram ett presentationsmaterial som förklarar för personer som varken är kemister eller byggingenjörer hur impregneringar skyddar fasader.

Johan Leckner, Göteborg 27:e december 2018


Boka ett kostnadsfritt web-seminarium.

Kontakta oss via mail, telefon eller hemsidans kontaktformulär. Beskriv gärna fastigheten som ni har i åtanke med några ord (byggår, senaste fasadrenovering, fasadbeklädnad, fuktrelaterade skador etc.) så att vi kan vara lite förberedda på ert speciella fall.

Presentationen hålls via Skype eller annan videokonferens mjukvara. I närheten av Göteborg kan även ett fysiskt möte vara en möjlighet. Tiden som bör avsättas för seminariet är minst 45 minuter, men det beror på hur många frågor ni har.
OM OSS

Nordisk Stenimpregnering AB startade sin verksamhet i Borås 1990. Under 25 års tid utvecklade NSIAB en stark portfölj med produkter med fokus på att skydda fasader mot fukt och fuktrelaterade skador. År 2005 knöts första kontakten mellan NSIAB och Leckner KemiKonsult och den ökade sedan successivt. När NSIAB avslutade sin verksamhet 2017 tog Leckner KemiKonsult över utveckling, tillverkning och försäljning av produkterna.


Leckner KemiKONSULT AB

Hejderidaregatan 14
41319 Göteborg

Tel: 0732-511514
Mail: info@kemikonsult.se

Kontakta oss »