Mer om oss och vad vi gör

Historien startar redan 1990 och sedan dess har vi levererat impregneringar och andra produkter till många hundratals objekt i Sverige och ute i världen. Ett litet axplock av vad vi gjort och vad vi gör presenteras nedan.

Historik

Nordisk Stenimpregnering AB startade sin verksamhet i Borås 1990 under ledning av Arne Svärd. Under 80-talet hade vattenavvisande siloxan-impregnering börjat anlända till Sverige, NSIAB såg att produkterna kunde utvecklas ytterligare. Därför inleddes ett forskning- och utvecklingarbete för att ta fram nya produkter som bättre skyddade fasaden mot regn och fukt samtidigt som den kan ”andas”. Flera byggnader impregnerades med de nyutvecklade silan-impregneringarna och resultatet var klart – i de impregnerade byggnaderna försvann fuktproblemen. Det är inte bara fasader som far illa av fukten – även betongkonstruktioner skadas av både fukt och koldioxid. Det gjorde att NSIAB engagerade sig i utvecklingen av material och metoder för att renovera och skydda betongkonstruktioner som broar, tunnlar, murar, m.m. I mitten av 90-talet fortsatte utvecklingen inom användningen av kalk för bl.a. historiska byggnader med murverk och fasader av kalk. Resultatet av detta engagemang är KalkStark-teknologin. Under åren har NSIAB samarbetat med många namnkunninga personer och institut i Sverige och Europa.

Leckner KemiKonsult AB, under ledning av Johan Leckner, kom i kontakt med NSIAB 2005 i samband med att den fastighet Johan bodde i skulle fasadrenoveras. Resultatet av detta möte blev att fasaden impregnerades med Stenipregnering C2 och att en vänskap och ett långt samarbete inleddes. Från dess fram till 2017 har utvecklingen av nya produkter och teknologier gjorts i samarbete mellan de två företagen. Från 2018 och framåt kommer NSIABs produkter att fortsätta utvecklas och tillverkas av Leckner KemiKonsult AB.


Kontaktformulär

Använd gära detta formulär för att komma i kontakt med oss vid alla typer av frågeställningar.


Några referensobjekt genom åren

Under de snart 30 åren som Stenimpregnering C2 har används finns det många hundratals objekt som har blivit impregnerade med produkten. Nedan följer ett litet axplock av referensobjekt.


Älvstranden A-Förrådet
Fasad renoverad och impregnerad i omgångar 2007-2009. Resultat: En energibesparing på 10-20%.

Älvstranden Äran
Fasaden renoverad och impregnerad med Stenimpregnering C2 2008.

Älvstranden Eriksbergskontoret
Utsatta delar av fasaden renoverade och impregnerade 2009. Uppföljning av projektet 2010 med mycket goda resultat. Läs mer här och här.

Älvstranden IT-Gymnasiet
Fasaden renoverad och impregnerad med Stenimpregnering C2 2008.


Älvstranden Sörhallskajen
Fastigheten uppfördes 1994 men redan tre år senare började cementputsen falla av. Efter en renovering 2001 inkuderande Stenimpregnering C2 står fasaden i oförändrat gott skick även idag.

Nordhemsskolan
Skolan ligger på höjden utsatt för väder och vind. Med tiden har bindemedels-urlakning av fogar försvagat strukturen. När byggnaden renoverades hade man problem med fuktgenomslag i fasaden och en dålig inomhusmiljö. Läs mer.

Borås - Ellos
Flera byggnader på Ellos område i Viared har blivit behandlade med Stenimpregnering för att komma till rätta med problem i inomhusmiljön samt fasadskador. Läs mer här, här och här.

Mölndal Fässbergs kyrka
Renovering med KalkStark och Stenimpregnering C2.


Plastfärg
Fasadrenovering 2009 inklusive impregnering med Stenimpregnering C2.

HSB Ekemarken
HSB Brf. Ekemarken på Hisingen Göteborg renovering av sex höghus.

HSB Sundsvall
Varmere och fuktigare vintrar i norra Sverige medför mer fuktproblem. Ett antal fastigheter förvaltade av HSB Sundsvall har blivit behandlade med Stenimpregnering C2. Läs mer.

Hvitfeldtska gymnasiet
Fasaden impregnerad med Stenimpregnering C2.


Lerums Kyrkby
Renovering med KalkStark och Stenimpregnering C2.

Mosaiska begravningskapellet
Renoverat under tillsyn av Länsstyrelsen Västa Götaland. Från att från början ha legat utanför Göteborgs stadsgräns, ligger det judiska begravningskapellet idag omringat och utsatt för både järnväg och tung trafik. Kapellet har framgångsrikt behandlats med Kalkstark.

Rångedala kyrka
Renovering med KalkStark och Stenimpregnering C2.

Villa P-I Sandberg
Professorn på SP, P-I Sandberg, lät SP kontrollera resultatet årligen första tiden. Nordisk Stenimpregnering utarbetade för dessa fasader en åtgärdsbeskrivning Servicekontoret skötte sedan entreprenaden med att renovera fasaderna med Kalkstark 1998. Än idag ser den ut som nyOM OSS

Nordisk Stenimpregnering AB startade sin verksamhet i Borås 1990. Under 25 års tid utvecklade NSIAB en stark portfölj med produkter med fokus på att skydda fasader mot fukt och fuktrelaterade skador. År 2005 knöts första kontakten mellan NSIAB och Leckner KemiKonsult och den ökade sedan successivt. När NSIAB avslutade sin verksamhet 2017 tog Leckner KemiKonsult över utveckling, tillverkning och försäljning av produkterna.


Leckner KemiKONSULT AB

Hejderidaregatan 14
41319 Göteborg

Tel: 0732-511514
Mail: info@kemikonsult.se

Kontakta oss »