Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

KalkStark teknologi.

Kalkstark är en revolutionerande produkt som är utvecklad av Nordisk Stenimpregnering AB och som används för konservering och förstärkning av kalkhaltiga byggnadsmaterial. Den stärker underlagets struktur så att den ursprungliga hållfastheten och andra egenskaper återfås. Kalkstark kan även användas för förstärkning av andra porösa mineraliskaTill exempel puts, tegel, betong etc. Ett fast oorganiskt ämne som karraktäriseras genom sin kemiska sammansättning och sin kristallstruktur. byggnadsmaterial och som primerEn förbehamdling. Jfr. grundfärg vid målning. för att förstärka ytor före behandling. Kalkstark är en naturlig kiselbaseradKisel förekommer rikligt i naturen, oftast som kiseloxid t. ex. i sand, lera och granit. produkt som är löst i vatten.

KalkStark används också som tillsatsmedel till kalkputs, betong, spackel, kalkfärg och kalkbruk. Som komponent i dessa mineraliska produkter tillför KalkStark många nya positiva egenskaper.

 

Stenimpregnering - Skyddar fasader

Stenimpregnering C2 fasad & betong är en vattenavvisande impregnering som är anpassad för att skydda fasader och betongkonstruktioner mot fukt. Stenimpregnering C2 har i över 20 år visat sig vara det bästa hydrofoberingsmedlet på marknaden.

 

ConcretePro - karbonatiseringsskydd

Concrete Pro är en ytbehandlingsfärg för betong som skyddar mot karbonatisering, vatten-inträngning, salt, sulfater m.m. Concrete Pro stoppar effektivt inträngningen av koldioxid och stoppar karbonatiseringen av betongen.

 

 

 

 

 

 


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt   Referensobjekt