Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Referenser - Kulturbyggnader

Fässbergs Kyrka
Mosaiska begravningskapellet
Rångedala kyrka


Fässbergs Kyrka, Mölndal
Ref. Donald Nyqvist 031-7619321

Fässbergs kyrka

Mosaiska begravningskapellet,
Göteborg


Renoverat under tillsyn av Länsstyrelsen Västa Götaland. Från att från början ha legat utanför Göteborgs stadsgräns, ligger det judiska begravningskapellet idag omringat och utsatt för både järnväg och tung trafik. Kapellet har framgångsrikt behandlats med Kalkstark.
Mosaiska begravningskapellet

Villa Sandberg och Rångedala kyrka
Ref. Kulturmiljöenheten

Professorn på SP, P-I Sandberg, lät SP kontrollera resultatet årligen första tiden.
Nordisk Stenimpregnering utarbetade för dessa fasader en åtgärdsbeskrivning Servicekontoret skötte sedan entreprenaden med att renovera fasaderna med Kalkstark 1998. Än idag ser den ut som ny.
Rångedala kyrka
   

 

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt