Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Referenser - Byggnader

• Älvstranden Utveckling AB
• Hvitfeldtska gymnasiet
• Villa Sandberg
• Eriksbergskontoret
• Chalmers Kemi
• HSB Brf. Ekemarken
• Lerums Kyrkby
• HSB Sundsvall


Älvstranden Utveckling AB
Ref. Olle Lindqvist & Per Andersson

Älvstranden Utvecklinghar många hus renoverade med kalkstark: IT-gymnasit, A-förrådet, Sågeriet, Höghuset, Sörhallskajen 24 med flera.
Älvstranden Utveckling

Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
Ref. LFF (Lokalförsörjningsförvaltningen)

The International School of the Gothenburg Region

Hvitfeldtska Gymnasiet

Villa Sandberg och Rångedala kyrka
Ref. Kulturmiljöenheten

Professorn på SP, P-I Sandberg, lät SP kontrollera resultatet årligen första tiden.
Nordisk Stenimpregnering utarbetade för dessa fasader en åtgärdsbeskrivning Servicekontoret skötte sedan entreprenaden med att renovera fasaderna med Kalkstark 1998. Än idag ser den ut som ny.
Villa Sandberg

Eriksbergskontoret
Ref. Per Andersson 0706-959606,
Älvstranden Utveckling AB

Pågående arbete 2009

Eriksbergskontoret

Chalmers Kemi fasadrenovering
Ref. Matts Hägg, 031-772 6211

Pågående arbete 2009

Chalmers Kemi

HSB Brf. Ekemarken
Ref. Peter Brettmark 0708-866527

HSB Brf. Ekemarken på Hisingen Göteborg renovering av sex höghus. Läs mer i artiklen i Fastighetsförvalteren.

Pågående arbete 2009

HSB Ekemarken

Lerums kyrkby
Ref. Marie Fisher 0302-522559

Fasadrenovering med kalkstark färg

Pågående arbete 2009

Lerums Kyrkby

HSB Sundsvall
Ref. Christer Bergqvist, HSB 060-138247

HSB Mitt i Sundsvall renoverer 10 höghus.

Pågående arbete 2009

HSB Sundsvall

 

 

 

 

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt