Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

NSIAB:s produkter och arbetsmiljö

Ur arbetsmiljösynpunkt är NSIAB:s produkter bra att jobba med. Ingen av produkterna innehåller, eller omvandlas till, otrevliga kemikalier. Produkterna är inte heller skadliga för miljön i något skede, snarare tvärt om då de förlänger livslängden på byggnader och nedför energibesparingar i form av torrare fasader.

Klassificering:

  • De flesta av impregneringsprodukterna och BioVäck innehåller etanol och är därmed klaccificerade som brandfarliga.
  • Den aktiva produkten i impregneringarna är en alkoxysilan vilken medför en klassning som irriterande.

Arbetsmiljö övrigt:

  • BioVäck innehåller små mängder av en fungicid (ofarlig för människor).
  • Concrete Pro innehåller ytterst små mängder fungicider och biocider för att motverka bakterie och mögeltillväxt i färgburken.

 

Produkt Märkning

KalkStark Injektion ingen
Stenimpregnering C1 EtOH mycket brandfarligirriterande
Stenimpregnering C1 irriterande
Stenimpregnering C2 fasda & Betong mycket brandfarligirriterande
Concrete Pro ingen
BioVäck mycket brandfarlig
Träimpregnering mycket brandfarligirriterande

Klicka på ovan farosymbolerna för se den fullständiga märkningen.


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt