Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Kalk med puzzolan

Kalk med puzzolan är en sk ”kall” reaktion mellan kalk och silikater och aluminater som dessutom direkt fungerar som ett bindemedel utan föregående bränning. Denna kunskap nyttjades av romarna som cement (=bindemedel) för tillverkning av bruk och betong. Det är ett hydrauliskt bindemedel som i praktiken är olösligt i vatten. Det var förutsättningen för att de romerska byggarna kunde uppföra konstruktioner i vatten såsom hamnbyggnader, akvedukter, vattencisterner m fl.

Puzzolan är benämningen på en form av sk reaktiv och amorf kiseldioxid, naturligt eller som industriell restprodukt. Den har förmåga att kemiskt binda med kalciumhydroxid och vatten till kalciumsilikathydrat, liknande den reaktionsprodukt som bildas då portlandscement eller den hydrauliska delen i hydraulisk kalk. Reaktionsprodukterna skall dessutom vara en produkt som har en inre sammanhållning liknande organiska polymerer. I puzzolaniska material ingår även aluminater som även deltar i bindningen.

I princip är den viktigaste reaktionen följande:

Ca(OH)2 + SiO2 + H2O → Kalciumsilikathydrat

Puzzolan kan vara mald pimpsten, bränt tegel, flygaska och kiselstoft. Mald granulerad masugnsslagg reagerar även med kalciumhydroxid och kan med vissa tillsatser användas som bindemedel. Det är dock vanligast att blanda slagg med portlandscement.

Namnet puzzolan kommer från romartidens Puteoli en plats utanför Neapel där vulkanisk aska från Vesuvius hämtades och som visade sig vara reaktiv med avseende på brändoch släckt kalk. Känd är benämningen Santorinjord, fint stoft från ön Santorini eller trass från Ruhr-området i nuvarande Tyskland.

historik | naturlig förekommst | användning | bränning & släckning
hårdnande luftkalk | hårdnande hydraliskt | puzzolan | slutsatser


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt