Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Kort historisk tillbakablick över kalkstens utnyttjande för olika ändamål

Hur långt tillbaka i tiden då vi började använda kalksten för att tillverka kalkbaserade bindemedel vet vi naturligtvis inte. Det vi kan veta är vad som kunnat konstateras från arkeologiska studier hos antika lämningar, främst i främre orienten och i medelhavsområdet. Under senare tid har man funnit lämningar av bl a golvkonstruktioner i centrala Europa som t o m är avsevärt äldre än vad man funnit i tvåflodslandet, dvs området kring Eufrat och Tigris. I lämningar från det äldre Egypten har man inte funnit belagt att där har använts kalkbindemedel. Som kortfattad slutsats kan nämnas att det finns belägg för att kalkbindemedel har förekommit i lämningar såväl i den gamla som nya världen under olika historiska skeden, dock med tydlig tidsförskjutning. Tidsmässigt släpar indianska högkulturer efter den gamla världen.
Kring Medelhavet spreds olika kulturer från öster. Folk som befolkade det grekiska området hade sannolikt fått sin materialkunskap från fenicierna. Det ligger ganska nära till hands att tänka sig att finna ännu äldre kontakter med folken i främre orienten. Mycket gamla städer var t ex Jeriko, och den äldsta staden som fortfarande är i bruk, nämligen Damaskus. De grekiska byggarna var de som tidigt använde kalk som bindemedel till murbruk såsom på Kreta. Det var emellertid romarna som skapade sitt mäktiga imperium vid tiden något före vår tideräknings början och som vidareutvecklade utnyttjandet av den grekiska byggnadskonsten. Kunskap om bindemedel till bruk och betong var säkerligen ett nödvändigt bidrag till att romarriket fick sin klassiska och kulturella dimension. Under den långa tiden från romarrikets fall år 476 till mitten på 1700-talet användes samma bindemedel som ärvdes från romarna, huvudsakligen släckt kalk med tillsats av puzzolana material. Från slutet av 1700-talet började man göra många försök att utveckla effektivare bindemedel för bruk och puts och även betong. Det var flera som sysslade med experiment och en del var lyckade och visade vägen till dagens portlandscement. Det var inte förrän Josef Aspdin avslöjade i sitt patent år 1824 som betongtekniken fick det hydrauliska cement som byggnadsutvecklingen under 1900-talet behövde.


historik | naturlig förekommst | användning | bränning & släckning
hårdnande luftkalk | hårdnande hydraliskt | puzzolan | slutsatser


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt