Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Kalkstark i Pressen

Artiklar och notiser om KalkStark och andra produkter från NSIAB i facktidsskrifrer och dagspress.


Examensarbete av A. Hamid och H. Akram som behandlar de energibesparingar som en hållbar fasadrenovering kan medföra. Projektet har skett på initiativ av Älvstranden Utveckling AB och Högskolan i Borås i samarbete med NSIAB.
Examensarbete Högskolan i Borås 2010

Borås Bostäder AB

Artikeln beskriver Ävlstranden Utveckling ABs arbete med kvalitétssäkrad fasadrenovering med KalkStark och Stenimpregnering C2.
Fastighetsförvaltaren nr. 2 2010

Borås Bostäder AB

Beskriver renovering av brandskadad fastighet tillhörande AB Borås Bostäder där Concrete Pro, KalkStark och Stenimpregnering C2 har använts.
Fastighetsförvaltaren nr. 4 2009

Borås Bostäder AB

Artikel om Norrlands Stenimpregnering och deras användande av Stenimpregnering C2.
Fastighetsförvaltaren nr. 3 2009
Norrlands Stenimpregnering

Artikel om Kalkstark
Fastighetsförvaltaren nr. 6 2008
Kalkstark i Fastighetsförvaltaren 2008

Artikel om Stenimpregnering C2
Fastighetsförvaltaren nr. 5 2008
C2 Fastighetsförvaltaren 5 2008

Artikel or renoveringen av Tösse kyrka, Åmål
Provinstidningen 15/1-2005
Tösse kyrka, Provinstidningen 050115

Om skador orsakade av felaktigt materialval vid renoveringar och om Projekt KalkStark
Bygg & Teknik 3 2003

Bygg och Teknik 3 2003

Artikel om åtgärder på Nordhemskolan i Göteborg.
Okännd källa
Nordhemsskolan artikel
   
   


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt