Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Kvalitetssäkring av material och arbeten

När ett projekt eller arbete skall utföras eller drivas av NSIAB sker detta enligt en fastställd process för att få ett utförande med rätt kvalitet. Processen omfattar allt från att använda rätt material till att veta att de som utför arbetet har rätt kompetens och att det utförs kvalitetskontroller före, under och efter utfört arbete. Detta förfarande är nödvändigt om man säkert skall veta att utförandet inte orsakar framtida problem och oförutsedda kostnader. Processen utgår från kriterierna i kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001.

Vid en entreprenad måste därför hänsyn tas till flera saker för att allt skall fungera så kunden blir helt nöjd:

  • Material som skall ingå i en entreprenad är testat så att man vet att det fungerar utan problem enligt de förutsättningar som finns. Det är inte kunden som skall vara testorgan vilket ofta sker inom byggbranschen.

  • Objektet: Underlaget är besiktigat och materialet som används skall passa och vara optimerat för sitt ändamål.

  • Arbetsmetoden: Arbetsprocessen utformas efter vad som framkommit vid förbesiktningen. En kvalitetsplan tas sedan fram som beskriver hur arbetet utförs, vilka kontroller som görs och när. Man har även beskrivningar på vilket material som skall användas och hur det skall hanteras. Denna planering är mycket viktig för att kvalitetssäkra objektet-entreprenaden. Skulle något ändå gå fel hanteras detta med skriftlig avvikelse – förbättringsrapport som ger återföring så man kan undvika ett liknande fel i framtiden. Hänsyn tas till både kvalitets- och miljöaspekter och arbete sker enligt kriterierna i kvalitetsstandarden ISO 9001.

  • Utförarna har genomgått utbildning och är väl förtrogna med hur materialet skall hanteras och arbetsmetoden för att få ett korrekt utförande.

  • Kontroller och besiktningar sker både före entreprenaden och löpande under arbetsutförandet samt efter utfört arbete. NSIAB kan även åta sig att genomföra kontroller-besiktningar efter färdigställandet för att till kund återföra och rapportera objektets status. Antal år mellan dessa besiktningar bestäms i samråd med kund.


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt