En produkt från:

NSAIB logotype

 

Förstärkning av murverk och fasader

Kalkstark utvecklades i första skedet för att förstärka murverkEn murad konstruktion av sten (naturlig eller konstgjord) som sammanfogas med murbruk. och fasader som är uppbyggda med kalkKalciumkarbonat CaCO3 i olika former. Flera av våra äldre historiska byggnader med fasader och murverk av kalk kan restaureras med KalkStark och byggnadens tidigare hållfasthetsegenskaper kan återfås. Kalkstark stärker den befintliga och nedbrutna strukturen och ger ett underlag som kan behandlas med vanlig kalk igen.

KalkStark kan användas…
• som en skyddstäckning för kalkstenSedimentär bergart av mineralen kalcit (kalciumkarbonat CaCO3)., dolomitstenEn mineral bestående av kalciummagnesium-karbonat (CaMg(CO3)). och marmorBestår liksom kalksten av kalciumkarbonat (CaCO3) men i en annan kristalin form.
• för att konsolideraBehandla det söndervittrande materialet med ett konsolideringsmedel som bildar ett nytt, stödjande nätverk som håller ihop de lösa partiklarna. porösa material, som kalksten, marmor och sandstenEn sedimentär bergart som består av sand och ett bindemedel, t.ex. kvarts.
• för att avsalta saltmängd kalksten
• för färgsättning av kalkbruk och tegelfasader

Den aktiva ingrediensen i Kalkstark är mycket små kiselpartiklar med en storlek på 1-150 nm1 nm = 0.000001 mm eller 5 vattenmolekyler på rad., som är lösta i vatten. Produkten är porös och hämmar inte genomsläppligheten av vattenånga. Kalkstark är resistent mot lågt pHEtt mått på aktiviteten av vätejoner. Syror har lågt pH-värde (hög aktivitet) och baser högt (låg aktivitet). och skyddar därför mot surt regnRegn med ovanligt lågt pH. Orsakat av svavel- och kväveoxider. och luftföroreningar. Kalkstark förhindrar förgipsningNedbrytning av kalciumkarbonat till kalciumsulfat CaSO4·2H2O. En process som orsakas av surt nedfall. och uppkomsten av krusterTjockare saltutfällningen på ytan av fasaden. Oftast vita till grå i färgen..

Metoden med förstärkning av byggnader med kalk i murverk eller fasader är vanligt förekommande runt om i världen. I Polen är metoden vanlig inom stenkonservering, där byggnader påverkats kraftigt av vatten- och luftföroreningar. Genom behandlingen har stenens nedbrytning reducerats, och deponeringen av föroreningar och smuts har minskat kraftigt.

 

Produkter med KalkStark-teknologi

Sedan starten med KalkStark som förstärkningsmedel har vi utveklat en portfölj av produkter som utnyttjar fördelarna med KalkStark-teknologi. Dessa fördelar är i korthet:

• hög portäthet Medför att produkterna absorberar vatten mycket sämre än motsvarande produkter utan KalkStark. Detta medför att vanliga problem orsakade av vatten reduceras kraftigt (t.ex. korrosionssprängningVatten tillsammans med kloridjoner fär armeringen att rosta och spränga sonder betongen., frostskadorIs har större volym än vatten. En vattenmättad sten riskerar att sprängas vid minusgrader., saltutfällningVätan i växelvis blöta och torkande fasader transporterat ut salter till ytan som bildar missprydande vita fällningar. och biologisk påväxtAlger, mögel och mossor kan få fäste i fasader som ofta är fuktiga.)
• snabb uthärdning Produkterna härdar snabbt via en reaktionsmekanism som utvecklar mycket lite värme, medförande att konstruktionsstabilitet uppnås snabbt. Tack vare den ringa värmeutvecklingen är risken för sprickbildning minimal.
• hög hållfasthet På grund av en inre självtuorkning kommer produkterna att innehålla mindre vatten. Detta ledet t.ex. för betong ett lägre vattencementtalKvoten mellan mängden vatten och mängden cement i betong. Ett lågt vct innebär en betong med lite vatteninnehåll. och en högre hållfasthet.


Produkter med KalkStark-teknologi är i dagsläget:

• KalkStark Puts En kalkputs som gör det möjligt att göra mycket tjocka påslag i ett svep.
• KalkStark Spackel Ett flytspackel som om det läggs på morgonen kan beträdas till lunch.
• KalkStark Betong En betong som är bättre på alla sätt och vis.
• KalkStark Bruk Ett murbruk med all fördelar som ett traditionellt bruk, men som också härdar ut snabbt och som har hög portäthet.
• KalkStark Färg En kalkfärg för infägning av kalk- och tegelfasader. Den höga portätheten skyddar mot fukt.

 

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt