En produkt från:

NSAIB logotype

 

Träimpregnering

Träimpregnering är en vattenavvisande impregnering som är anpassad och utvecklad för att skydda träkonstruktioner mot fukt. Den är uppbyggd på en bas av silaner. Genom en kemisk reaktion kopplar silanerna med hjälp av en katalysator till underlaget och bildar en vattenavvisande yta, där vattenånga fritt kan vandra ut. Träimpregnering tränger in på djupet i trät och ger ett varaktigt skydd mot skador som orsakas av fukt.

Skydda träkonstruktioner med Träimpregnering
Den främsta källan till skador på trä är biologisk nedbrytning orsakad av svampar, bakterier och annan biologisk påväxt. Gemensamt för alla bioligiska organismer är att de kräver vatten för att leva och tillväxa. Om fukten kan förhindras att tränga in i trät minskar risken för skador väsentligt. Det kan göras genom att behandla träkonstruktionen med Träimpregnering. Impregneringen förhindrar vatten att tränga in, samtidigt som vattenånga fritt kan vandra ut, vilket leder till att fuktinnehållet i konstruktionen minskar.

träimpregnering

Figur: Den obehandlade ytan väts av vatten och materialet kommer att dra åt sig fukt. Den våta ytan hindrar vattenånga från att släppas ut. Den med Träimpregnering behandlade ytan avvisar nederbörd och ytan kommer därför inte att dra åt sig fukt. Impregneringen tilllåter vattenånga att fritt vandra ut.

 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt