En produkt från:

NSAIB logotype

 

Stenimpregnering C2 fasad och betong

Stenimpregnering C2 fasad & betong är en vattenavvisande impregnering som är anpassad och utvecklad för att skydda fasader och betongkonstruktioner mot fukt. Den är uppbyggd på en bas av silaner. Genom en kemisk reaktion med underlaget bildar silanerna en vattenavvisande yta, genom vilket vattenånga fritt kan vandra ut. Impregneringen tränger in på djupet i betongen och ger ett varaktigt skydd mot skador som orsakas av fukt. Stenimpregnering C2 fasad & betong levereras användningsfärdig.

Fasad- och betongskydd med Stenimpregnering C2 fasad & betong
Fasader och betongkonstruktioner utsätts kontinuerligt för stora påfrestningar av regn, frost och föroreningar. De flesta skador som uppstår har fukt som gemensam nämnare: Frost- och korrosionssprängning, kemisk och biologisk nedbrytning. Om fukten kan förhindras att komma in i betongkonstruktionen minskar risken för skador väsentligt. Det kan göras genom att behandla betongytan med Stenimpregnering C2 fasad & betong. Impregneringen förhindrar vatten och därmed salter och föroreningar att tränga in, samtidigt som vattenånga fritt kan vandra ut, vilket leder till att fuktinnehållet i konstruktionen minskar. I väggar som består av skalmur minskar också risken för mögelangrepp m.m. I betong- och lättbetongväggar förbättras isoleringen och energianvändningen sjunker.

Vattenavvisande

Figur: Den obehandlade ytan väts av vatten och materialet kommer att kapilärt suga i sig vatten. Den våta ytan hindrar vidare vattenånga från att släppas ut. Den med Stenimpregnering C2 fasad & betong behandlade ytan avvisar nederbörd och ytan kommer därför inte att dra åt sig fukt. Impregneringen tilllåter vattenånga att fritt vandra ut.

STENIMPREGNERING C2 fasad & betong
... är kemiskt anpassad för användning på många olika material; Tegelmurverk, mineraliska putser, flera naturstenstyper, lättbetong (gasbetong) m.m.
... har en kemisk uppbyggnad som är skräddarsydd för fasader och betongkonstruktioner och ger det inträngningsdjup som behövs för långvarigt skydd.
... skadas inte av fysisk åverkan eller UV-ljus.
... har hög alkalibeständighet.
... skyddar mot fukt men är öppen för ånga.
... skyddar konstruktioner från klorider och kemisk nedbrytning orsakad av svaveloxider.
... förhindrar biologisk påväxt.

 

Storlek silan

Figur: Silaner är små molekyler, bara något större än vattenmolekyler. De kan därför tränga långt in i väggen som impregneras. Inträngningsdjup på 5-6 centimeter är inte ovanligt. Hydrofoberingsmedel som är baserade på siloxaner samt polymerbaserade medel har ingen eller mycket dålig inträngningsförmåga.
Den röda, gröna och blåa cirkeln visar förhållandet i storlek mellan silaner, siloxaner och polymerer på en icke-logaritmisk skala.

Stenimpregnering C2 fasad & betongs fördelar i korthet
• Mycket bra vattenavvisande effekt. Vatten skall avvisas på ytan och inte kunna tränga in i konstruktionen.
• Hög ånggenomsläpplighet. Fukt i konstruktionen skall fritt kunna vandra ut och inte stängas inne.
• Bra inträngningsdjup. För att ge att varaktigt skydd krävs att impregneringen tränger in i konstruktionen och inte lägger sig på ytan.
• Lång livslängd. Skyddsbehandlingen skall ge ett varaktigt skydd och inte behöva göras om efter en kort period.
• Alkalibeständighet. Impregneringen får inte brytas ned av alkali.
• Ingen filmbildning och missfärgning av ytan.

 

Ladda hem: Produktblad Stenimpregnering C2 (2,0 MB)


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt