En produkt från:

NSAIB logotype

 

Stenimpregnering C1

Stenimpregnering C1 är en vattenavvisande impregnering som är anpassad och utvecklad för att skydda betongkonstruktioner mot fukt. Den är uppbyggd på en bas av silaner. Genom en kemisk reaktion med underlaget bildar silanerna en vattenavvisande yta, där vattenånga fritt kan vandra ut. Stenimpregnering C1 tränger in på djupet i betongen och ger ett varaktigt skydd mot skador som orsakas av fukt. Stenimpreg- nering C1 levereras användningsfärdig.

Betongskydd med Stenimpregnering C1
Betongkonstruktioner utsätts kontinuerligt för stora påfrestningar av regn, frost och föroreningar. De flesta skador som uppkommer i betong och på armeringen har fukt som gemensam nämnare. Om fukten kan förhindras att komma in i betongkonstruktionen minskar risken för skador väsentligt. Det kan göras genom att behandla betongytan med Stenimpregnering C1. Impregneringen förhindrar vatten och därmed salter och föroreningar att tränga in, samtidigt som vat- tenånga fritt kan vandra ut, vilket leder till att fuktinnehållet i konstruktionen minskar

Stenimpregnering C1 är godkänd av Vägverket enligt ”Bro 2004”
Stenimpregnering C1 uppfyller alla de krav som Vägverket ställer för ytbehandling av betongkonstruktioner i den tekniska beskrivningen “Bro 2004” och dessa krav är:

• Bra vattenavvisande effekt. Vatten skall avvisas på ytan och inte kunna tränga in i konstruktionen.
• Hög ånggenomsläpplighet. Fukt i konstruktionen skall fritt kunna vandra ut och inte stängas inne.
• Bra inträngningsdjup. För att ge varaktigt skydd krävs att impregneringen tränger in i konstruktionen och inte lägger sig på ytan.
• Lång livslängd. Skyddsbehandlingen skall ge ett varaktigt skydd och inte behöva göras om efter en kort period.
• Alkalibeständighet. Impregneringen får inte kunna brytas ned av alkali.
• Ingen film bildning och missfärgning av ytan. En korrekt utförd impregnering är osynlig.


Ladda hem: Produktblad Stenimpregnering C1 (640 KB)


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt