En produkt från:

NSAIB logotype

 

Impregneringskemi

Den aktiva komponenten i Stenimpregnering C2 fasad & betong är en molekyl som tillhör familjen alkylalkoxysilaner, oftast benämnda silaner. Alkylalkoxysilanerna består av en kiselatom (Si) till vilken tre alkoxygrupper (-OR) och en alkyl- grupp är bunden (-R). Ett impregneringsmedel måste anpassas för det material det är tänkt att användas på för att erhålla egenskaper som optimerar resultatet. Detta innebär att för varje användningsområde finns det en optimal kombination av alkyl och alkoxylgrupper samt eventuellt lösningsmedel. När impregneringen appliceras på fasaden skall alkylalkoxysilanen tränga in i porerna, där kommer vatten som finns i fasaden i kombination med lågt pH att katalysera en reaktion där alkoxygrupper spjälkas av under bildandet av en alkohol (ROH). Silanerna kan sedan polyremisera och/eller binda kovalent till hydroxylgrupper i porväggarna. Då silanerna binder till underlaget kommer den vattenavvisande (hydrofoba) alkylgruppen att sticka ut ifrån underlaget. Den effekt som uppstår när porväggarna är täckta av kemiskt bundna silaner är att vatten inte längre kan väta porväggen och därmed kan inte heller vatten sugas upp i porerna med hjälp av kapillärkrafter. Porerna är dock diffusionsöppna för vattenänga.

silan reaktion


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt