Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Forskning och utveckling

Utöver den interna forskningen och utvecklingen som utförs i Nordisk Stenimpregnerings regi är vi involverade i ett flertal forskningsprojekt:

• Projekt KalkStark
• KalkStark Betong
• Energieffektiva byggelement
• KalkStark Puts & Spackel
• Demonstrationscentrum för fasadrenovering


Projekt KalkStark
Sedan 1999 har Nordiska Stenimpregnering tillsammans med bland annat Länsstyrelsen i Västra Götaland studerat varför så många renoveringar misslyckats, och hur man skall göra för att lyckas. Vi har analyserat oss fram till orsaker och därefter genom material- och utförarkontroll för att försäkra oss om ett bra resultat.
 

Betong och KalkStark-teknologi
Tilsammans med UBAB i Ulricehamn använder vi kalkstark som en tillsats i betong för att öka hållfasthet. Dessa försök har givit mycket goda resultat. Denna forskning kommer utökas samt delas av CBI och Högskolan i Borås Ref Patrik Lindstöm, 0739-528900.
 
 
 

Energieffektiva byggelement
Med Älvstranden Utveckling AB och Högskolan i Borås, Avdelning byggnad och kemi har vi ett samverkansprojekt avseende utveckling av hållbara och energieffektiva byggelement.
 
 

Puts och spackel med KalkStark-teknologi
NSIAB utvecklar för närvarande en ny puts samt ett spackel som baseras på KalkStark-teknologi.

 

Demonstrationscentrum för fasadrenovering
Ett demonstrationscentrum för fasadrenovering planeras att upptättas på Norra Älvstranden. Ändamålet med detta centrum är att demonstrera det resultat man kan åstadkomma med en korrekt utförd renovering med rätt material. Flera KalkStark produkter och även Stenimpregneringen kommer att finnas med.
 
   

 


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt