Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Skador orsakade av felaktigt utförande och/eller felaktigt materialval

Många skador som uppkommer på byggnader är orsakade av felaktigt materialval och/eller felaktigt utförande. Ibland orsakar det skador för miljarder kronor och slås upp stort i media, som t.ex det senaste årens "puts på frigolit utan luftspalt". Men det finns också många andra skador som orsakas av felaktigt utförande. Var och en orsakar dessa skador kanske lika stora ekonomiska förluster, men sammantaget kostar de årligen mycket stora belopp.


Cementbruk till porös sten
Användning av cementbruk, vilken har för hör hållfsathet, till poröst material som kalksten eller äldre tegelsten kan orsaka stora skador. Ett bruk skall alltid vara minst lika mjukt och flexibelt som stenen det sammanfogar annars kan det skada stenen. En hård fog som inte tillåter rörelser i samma grad som stenen kommer att förstöra den senare.
Problem med felaktigt val av bruk vid reparationer har idag orsakat stora skador t.ex. på Visby Ringmur och Varbergsfästning.
Åtgärd: Det felaktiga cementbruket avlägsnas och trasig sten ersätts, som bruk används KalkStark Bruk. Skador på äldre kalkbrukfogar och på sten kan återstärkas med KalkStark Injektion och skador repareras med KalkStark Bruk.

cementfog

cementfog

Plastfärg på puts
Putsade fasader som målats med en diffusionstät polymerfärg är ett vanligt förekommande problem. När fukt kommer in bakom den täta plastfärgen kan den inte längre komma ut. Fukt ansamlas i putsen bakom färgen och putsen blir tung och bryts sakta ner. Till slut kommer putsen trilla ner från väggen.
Åtgärd: Plastfärgen och all löst sittande puts måste avlägsnas. Vid behov återstärks fasaden med KalkStark Injektion. Fasaden putsas sedan om med KalkStark Puts och avfärgas med KalkStark Färg. Vill man uppnå ett optimalt resultat kan man också impregnera fasaden med Stenimpregnering C2.

plastfärg på puts

plastförg på puts

plastfärg på puts


Cementputs på kalkputs
Cementputs på hus som tidigare putsats med kalkputs leder till stora spänningar byggs upp mellan de två olika materialen när byggnaden rör sig. Detta eftersom kalkputs och cementputs har mycket olika egenskaper när det gäller hårdhet och flexibilitet. På de partier som har reparerats med cementputs kommer putsen att trilla av i stora sjok.
Åtgärd: Cementputsen måste tas bort. Fasaden kan vid behov återstärks med KalkStark Injektion. Fasaden putsas sedan om med kalkbruket KalkStark Puts och avfärgas med KalkStark Färg. Vill man uppnå ett optimalt resultat kan man också impregnera fasaden med Stenimpregnering C2.
cementputs på kalkputs

   
   
   
   
   


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt