Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Generellt om skador på byggnadsverk

Om man försöker kategorisera skador som förekommer på byggnader finner man att det går att stoppa in skadorna i två kategorier: Skador som orsakats av miljön och skador som orsakats av människan.
Naturligtvis går det inte att stoppa alla skador i en av dessa två kategorier då orsaken ofta kan vara en kombination av de två kategoriera. Ofta kan ett mänsligt fel accelerera skador som orsakas av miljön. Exempel: En felaktig balast väljs till en betong. Detta leder till att karbonatiseringen går mycket snabbare och därmed uppstår korrosionskador mycket tidigare. Synergieffekter mellan det felaktiga materialvalet och den naturligt förekommande karbonatiseringen accelererar nedbrytningen av betongen.

Skador som orsakats av miljön:
Den främsta fienden är fukt. Fukt kan orsaka en rad problem som frostskador, alger, saltutfällning och så vidare. Förbränning av fossila bränslen och det sura nedfallet är ytterligare en faktor som accelererar den kemiska nedbrytningen av mineraliska material.

Skador som orsakats av människan:
Det finns många sätt som felaktigt utförande, felaktigt underhåll eller felaktigt materialval kan orsaka skador. Exempel är putsfasader som målas med en tät plastfärg eller porösa kalkstenar som fogas om med ett hårt cementbruk.

Se de två foljande sidorna för en mer detaljerad beskrivning av vanliga orsaker till skador som orsakats av miljön eller människan.


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt