Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Entreprenörer

De entreprenörer som använder Nordisk Stenimpregnerings produkter är utbildade och ceritfierade av NSIAB. Detta för att behandling med t.ex. KalkStark skall ske enligt våra detaljerade instruktioner vilket säkerställer ett gott resultat.

Utbildade och certifierade entreprenörer för NSIABs produkter:


F & C Mureri AB
Peter Falk
Tel 031-330 23 85
Mobil 070-925 51 25
F och C mureri

Sjuhärads Bygg AB
Anders Green
Mobil 0705-27 04 64
Sjuhärads Bygg AB

Norrlands Stenimpregnering AB
Stefan Sjölin
Mobil 0706-40 86 75

Norrlands Stenimpregnering AB

Munters Torkteknik AB
Tillverkarvägen 20
187 15 Täby
Tel: 08 626 63 00

Munthers Torkteknik

Tecab ytskyddsprodukter AB
Danmarksgatan 49,
753 23 Uppsala
Tel: 018-12 23 55
tecab

 

 

 

 

 

 


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt